Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v tridesetih (30) dneh od sporočila o odstopu v originalni nepoškodovani embalaži.

O nameravanem vračilu nas lahko kupec najkasneje štirinajstih (14) dneh od prejetja blaga obvesti po pošti Spletna trgovina Čriček, Zaloška cesta 18, 1000 Ljubljana ali na spletni naslov prodajacricek@gmail.com. Vračilo prejetega blaga na naveden naslov v štirinajstih dneh po prejetju, brez predhodnega pisnega obvestila, se prav tako šteje za odstop od nakupa.

Vračilo blaga v maloprodajnih poslovalnicah NI mogoče. Stroške vračila krije pošiljatelj sam, razen če je vnaprej pisno dogovoreno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. V primeru dostave na naše stroške vam bomo obračunali stroške po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.Za nastale stroške zaradi ravnanja izven pogojev poslovanja ne odgovarjamo. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Zaželen je tudi obrazec.